Betingelser for brug

Alle ordre optages under forbehold af tilfredsstillende kulturer, force majeure. Priserne er ikke bindende før ordren er skriftlig godkendt. Tilbud er altid fritblivende. Forsendelse er på købers regning og risiko. Emballage betales af køber. Garanti for vækst overtages ikke, da naturforhold kan have a´fgørende betydning. Annullerer en køber en allerede godkendt ordre, uden gyldig grund, må køber erstatte eventuelle tab. Betaling er beregnet netto kontant. Af forfaldne poster beregnes der morarente med 1,8 % pr. påbegyndt måned. Vi forbeholder os ret til at annullere et allerede afsluttet salg, såfremt køber endnu skylder fra forrige sæson, eller hvis vi har modtaget oplysninger i købers disfavør. Ovenstående handelsbetingelser gælder for alle optagende ordre. Særlige aftaler skal være skriftlig anerkendt af os for at være bindende.