Emballering og indpakning vil altid blive udført bedst muligt, under hensyntagen til årstid, vejr og temperatur samt planternes art og størrelse. Forsendelse sker på bedste og mest skånsomme måde efter vort skøn, hvis køberen ikke har instrueret os specielt. Garanti for vækst ydes ikke, da naturforhold og andre dyrkningsmetoder kan have afgørende betydning, se dog Plant & Plej om kontrolplantninger. Garanti for sortsægthed ydes indtil fakturaværdi. Reklamationer må ske senest 8 dage efter varens modtagelse, med mindre andet udtrykkeligt er aftalt. Berettigede reklamationer modtages med tak, og der ydes erstatning indtil fakturaværdi.